ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚ. ΧΡΙΣΤΙΑΣ

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρoνικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών (βαθμός: 7.5/10) από το Πολυτεχνείο Κρήτης το 2003 και στη συνέχεια (2005) το μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Μ.Sc.) επίσης από το Πολυτεχνείο Κρήτης (Σπουδές με υποτροφία - βαθμός: 9.83/10). Έχει απασχοληθεί σε πληθώρα αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων λογισμικού για τον ιδιωτικό τομέα και το Δημόσιο τομέα με εξειδίκευση στην περιοχή των διαδικτυακών εφαρμογών και των βάσεων δεδομένων. Από το 2004 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στο μάθημα του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού.

Team Job: 
Professor
Team tags: