ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ

Γεννήθηκε στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1970. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1993 και το διδακτορικό από το ίδιο ίδρυμα το 1998 στην περιοχή της τεχνολογίας λογισμικού για υπηρεσίες σε νοήμονα δίκτυα ευρείας ζώνης. Στη συνέχεια απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις του ιδιωτικού και του Δημοσίου τομέα στις τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Από το 2004 και μετά είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων του ΤΕΙ Πειραιά. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται η τεχνολογία λογισμικού για υπηρεσίες, οι υπηρεσίες με συναίσθηση του περιβάλλοντος και της τρέχουσας κατάστασης (context-aware services) και το ρυθμιστικό πλαίσιο των τηλεπικοινωνιών. Είναι συγγραφέας πάνω από 40 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και σε κεφάλαια διεθνών βιβλίων.

Team Job: 
Professor
Team tags: