ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α. ΚΟΣΜΑΤΟΣ

Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά τον Μάιο του 1979. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών και το διδακτορικό από το ΕΜΠ το 2002 και το 2008 αντίστοιχα. Από το 2002 είναι ερευνητής στο εργαστήριο ευφυών δικτύων και δικτύων ευρείας ζώνης του ΕΜΠ. Από το 2009 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στα μαθήματα της Τεχνολογίας Λογισμικού και του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Στα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται τα οπτικά δίκτυα, τα πολυμέσα, η υποστήριξη Ποιότητας Υπηρεσίας σε ενσύρματα και ασύρματα (WLAN, UMTS, Wimax) δίκτυα και η τεχνολογία λογισμικού για υπηρεσίες. Είναι συγγραφέας 15 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και κεφάλαια σε διδακτικά και διεθνή βιβλία.

Team Job: 
Professor
Team tags: 
Team Resume: