ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΚΡΗΣ

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών από το ΕΜΠ το 1995 και το διδακτορικό από το ίδιο ίδρυμα το 1999 με αντικείμενο την Εκτίμηση & Παρακολούθηση Απόδοσης Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων & Συστημάτων. Στη συνέχεια απασχολήθηκε σε διάφορες θέσεις του ιδιωτικού αρχικά στην ανάπτυξη εφαρμογών και ακολούθως σαν ειδικός ρυθμιστικών θεμάτων στις τηλεπικοινωνίες. Από το 2007 είναι συνεργάτης του ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων) στο μάθημα του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού.

Team Job: 
Professor
Team tags: