ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το μάθημα αποσκοπεί στη διδασκαλία των βασικών αρχών σχεδίασης, υλοποίησης και διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων, χρησιμοποιώντας νέα εργαλεία και τεχνικές σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.